Klik bovenstaande items aan voor Startpagina, Agenda, Beelden van vroeger en nu, Contact en Weetjes.

vzw

Mensen

van

de

weg

WEETJES EN NIEUWS

Referentieadres

De dienst bevolking van de Stad Brugge kan aan woonwagenbewoners een referentieadres geven op het adres van onze vereniging: Lisseweegse Steenweg 73/006

                                                    8380 Zwankendamme - Brugge


Onze vereniging stelt daarvoor een aanvraagformulier op (afspreken met Pierre).


De aanvrager (rondtrekkende) geeft dit aan de ambtenaar van de 


      Dienst Bevolking van de stad Brugge in

      Het Huis van de Bruggeling   gebouw links aan het station van Brugge

      Frank Van Ackerpromenade 2

      8000 Brugge


            er kan vooraf een afspraak gemaakt worden op telefoon 050 44 8000

            of

            via de website https://afspraken.brugge.be/

               

samen met de nodige papieren:

      identiteitskaart (en PINcode),

      rijbewijs,

      inschrijvingsbewijs DIV,

      verzekeringspapieren,

      keuringsverslag met eventueel vermelding van trekhaak (bol) en vermogen...


De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij rondtrekt en

in het bezit is van een woonwagen, caravan of mobilhome.NIEUWE AALMOEZENIER voor Oost- en West-Vlaanderen


De bisschop van Brugge heeft het ontslag aanvaard

van Pierre Deleu (in dienst van 1 januari 2014 tot 1 oktober 2022)

en een nieuwe aalmoezenier benoemd 

PIERRE CLINQUART.


De "fakkeloverdracht" gebeurde tijdens de eucharistieviering in de kerk van Zwankendamme op ZONDAG 5 februari 2023 om 12 uur.

Nadien was er nieuwjaarsfeest in de zaal.Nieuws uit Booischot


Een heel interessante kennismakingsbrochure op de website van Heist-op-den-Berg met uitleg over het woonwagenterrein in Booischot:

       http://heist-op-den-berg.be/667100.fil

Brief aan de Minister


We hebben volksvertegenwoordiger Johan Verstreken aangesproken

om aan de minister, bevoegd voor wonen,

een vraag te stellen in verband met de woonwagenterreinen.


Hierna lees je de vraag van de volksvertegenwoordiger en het antwoord van de minister.


Johan Verstreken

Vlaams Parlement


SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 515 van JOHAN VERSTREKEN                    datum: 27 april 2016


aan LIESBETH HOMANS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING


Woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen  -  Stand van zaken


Vlaanderen kampt met een groot tekort aan woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen.

Vooral in West-Vlaanderen lijkt de situatie schrijnend.

In de beleidsnota Wonen 2014-2019 erkent de minister dat ongeveer 500 woonwagengezinnen niet terecht kunnen op een standplaats op een openbaar residentieel terrein.

Daarnaast is er voor het grootste deel van de doortrekkende woonwagenbewoners geen terrein beschikbaar.


Provincies, gemeenten, OCMW’s, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen vandaag subsidies krijgen voor het verwerven, inrichten, renoveren en uitbreiden van woonwagenterreinen op basis van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners van 12 mei 2000.

Maar deze maatregel is niet voldoende.


In 2014 werd het decreet ‘houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners’ goedgekeurd waarbij initiatiefnemers 100 % subsidies kunnen krijgen voor het verwerven van woonwagenterreinen.


1.Hoeveel openbare residentiële terreinen voor woonwagenbewoners en hoeveel doortrekkersterreinen zijn er in

   Vlaanderen beschikbaar? Graag een opdeling per provincie.


2.Hoeveel terreinen zijn er sinds het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de

   inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners van 12 mei 2000, dat 90%

   van de kosten subsidieert, bijgekomen?


3.Wat is het aantal dossiers voor nieuwe woonwagenterreinen (dus niet voor renovaties of uitbreidingen van reeds

   bestaande terreinen)?


4.Kan de minister aangeven of er extra (dus nieuwe) standplaatsen bijkomen? Indien ja, hoeveel en tegen wanneer?


5.Zijn er sinds de publicatie van het decreet ‘houdende een subsidie voor investeringen in residentiële

   woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners’ en de uitvoeringsbesluiten reeds aanvragen

   gedaan voor het verwerven van nieuwe woonwagenterreinen? Indien ja, op welke locatie?


6.Is het Agentschap Wonen, dat momenteel de subsidies beheert, ook bezig met het uitwerken van een Woonbeleid voor

   woonwagenbewoners?Liesbeth Homans

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDINGANTWOORD op vraag nr. 515 van 27 april 2016 van JOHAN VERSTREKEN1. In onderstaande tabellen vindt u het aantal terreinen en standplaatsen (incl. projecten in uitvoering):


    Provincie                               Residentiële terreinen                                    Doortrekkersterreinen         

                                           Aantal terreinen    Aantal standplaatsen      Aantal terreinen    Aantal standplaatsen

Antwerpen                           11                          169                                   1                           17

Oost-Vlaanderen                   5                            75                                   1                            25

Limburg                               10                          189                                   0                              0

Vlaams-Brabant                    4                            53                                   2                            25

West-Vlaanderen                  0                              0                                   1                            20

Totaal                         30                           486                                  5                            87


2. Vanaf 12 mei 2000 zijn er 3 residentiële woonwagenterreinen en 5 doortrekkersterreinen bijgekomen.

    Binnen de oude regelgeving wordt door het agentschap Binnenlands Bestuur nog één dossier behandeld voor het

    nieuwe doortrekkersterrein te Asse.


3. Naast het al vermelde doortrekkersterrein te Asse zijn er momenteel nog twee woonwagenterrein-projecten (te Bilzen

    en te Maaseik) in uitvoering.


4. Met de woonwagenterreinprojecten in Bilzen en Maaseik komen er respectievelijk 7 en 15 residentiële standplaatsen

    bij. Het doortrekkersterrein te Asse biedt 10 standplaatsen.

 

5. Sedert 1 januari 2016 worden de subsidieaanvragen behandeld door het agentschap Wonen-Vlaanderen.

    Er werd één dossier ingediend door de gemeente Diest voor de verwerving en uitrusting van een residentieel

    woonwagenterrein met 15 standplaatsen.

    Dit dossier is momenteel in behandeling.


6. Onder coördinatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en in samenwerking met het Agentschap voor

    Integratie en Inburgering werkt het Agentschap Wonen Vlaanderen mee aan een integraal plan voor

    woonwagenbewoners waar het woonbeleid een deelaspect van uitmaakt.

    In de afgelopen maanden is in eerste instantie aandacht gegaan naar de implementatie van de nieuwe regelgeving.

mensenvandeweg@hotmail.com


          0475 81 47 77

reacties altijd welkom

vzw Mensen van de Weg

Lisseweegse Steenweg 73/6

8380 Zwankendamme

Rekeningnummer:

BE80 7755 9923 2877

Werkgebied:

Oost- en West-Vlaanderen

Pastoraal

Pierre Clinquart

Andere provincies:

Voyageurs gaandeweg Limburg vzw

Werkgebied: Limburg

Beirinckx Remi, 

Meeuwerkiezel 88/002

3960 Bree       

089 22 10 02

0477 55 25 93

beirinckx.remi@proximus.be

Medewerkers :

Vandebroek Peter

0468 29 90 65

vandebroekpeter@telenet.be

Bolinius Monica 

Kattendansstraat 79 

3500 Hasselt 

011/27 42 33

monica.bolinius@pandora.be

Werkgebied: Antwerpen en

Vlaams-Brabant

Erik Schaefer

Abdijstraat 1

3271 Averbode

013/78 04 40   

p.vanherck@abdijaverbode.be