Klik bovenstaande items aan voor Startpagina, Agenda, Beelden van vroeger en nu, Contact en Weetjes.

vzw

Mensen

van

de

weg

WEETJES EN NIEUWS

Referentieadres

De dienst bevolking van de Stad Brugge kan aan woonwagenbewoners een referentieadres geven op het adres van onze vereniging: Lisseweegse Steenweg 73/006

8380 Zwankendamme - Brugge

 

Onze vereniging stelt daarvoor een aanvraagformulier op (afspreken met Rita en Pierre).

 

De aanvrager (rondtrekkende) geeft dit aan de ambtenaar van de

Dienst Bevolking van de stad Brugge in

Het Huis van de Bruggeling gebouw links aan het station van Brugge

Frank Van Ackerpromenade 2

8000 Brugge

er moet vooraf een afspraak gemaakt worden op telefoon 050 44 8000

of

via de website https://www.brugge.be/adres-trekkende-bevolking

(open op dinsdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag)

LET OP uren op dinsdag zijn veranderd !

samen met de nodige papieren:

identiteitskaart,

rijbewijs,

inschrijvingsbewijs DIV,

verzekeringspapieren,

keuringsverslag met eventueel vermelding van trekhaak en vermogen...

 

De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij rondtrekt en

in het bezit is van een woonwagen, caravan of mobilhome.

 

 

Nieuws uit Booischot

 

Een heel interessante kennismakingsbrochure op de website van Heist-op-den-Berg met uitleg over het woonwagenterrein in Booischot:

http://heist-op-den-berg.be/667100.fil

Brief aan de Minister

 

We hebben volksvertegenwoordiger Johan Verstreken aangesproken

om aan de minister, bevoegd voor wonen,

een vraag te stellen in verband met de woonwagenterreinen.

 

Hierna lees je de vraag van de volksvertegenwoordiger en het antwoord van de minister.

 

Johan Verstreken

Vlaams Parlement

 

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 515 van JOHAN VERSTREKEN datum: 27 april 2016

 

aan LIESBETH HOMANS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

 

Woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen - Stand van zaken

 

Vlaanderen kampt met een groot tekort aan woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen.

Vooral in West-Vlaanderen lijkt de situatie schrijnend.

In de beleidsnota Wonen 2014-2019 erkent de minister dat ongeveer 500 woonwagengezinnen niet terecht kunnen op een standplaats op een openbaar residentieel terrein.

Daarnaast is er voor het grootste deel van de doortrekkende woonwagenbewoners geen terrein beschikbaar.

 

Provincies, gemeenten, OCMW’s, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen vandaag subsidies krijgen voor het verwerven, inrichten, renoveren en uitbreiden van woonwagenterreinen op basis van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners van 12 mei 2000.

Maar deze maatregel is niet voldoende.

 

In 2014 werd het decreet ‘houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners’ goedgekeurd waarbij initiatiefnemers 100 % subsidies kunnen krijgen voor het verwerven van woonwagenterreinen.

 

1.Hoeveel openbare residentiële terreinen voor woonwagenbewoners en hoeveel doortrekkersterreinen zijn er in

Vlaanderen beschikbaar? Graag een opdeling per provincie.

 

2.Hoeveel terreinen zijn er sinds het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de

inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners van 12 mei 2000, dat 90%

van de kosten subsidieert, bijgekomen?

 

3.Wat is het aantal dossiers voor nieuwe woonwagenterreinen (dus niet voor renovaties of uitbreidingen van reeds

bestaande terreinen)?

 

4.Kan de minister aangeven of er extra (dus nieuwe) standplaatsen bijkomen? Indien ja, hoeveel en tegen wanneer?

 

5.Zijn er sinds de publicatie van het decreet ‘houdende een subsidie voor investeringen in residentiële

woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners’ en de uitvoeringsbesluiten reeds aanvragen

gedaan voor het verwerven van nieuwe woonwagenterreinen? Indien ja, op welke locatie?

 

6.Is het Agentschap Wonen, dat momenteel de subsidies beheert, ook bezig met het uitwerken van een Woonbeleid voor

woonwagenbewoners?

 

 

Liesbeth Homans

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

 

 

ANTWOORD op vraag nr. 515 van 27 april 2016 van JOHAN VERSTREKEN

 

 

1. In onderstaande tabellen vindt u het aantal terreinen en standplaatsen (incl. projecten in uitvoering):

 

Provincie Residentiële terreinen Doortrekkersterreinen

Aantal terreinen Aantal standplaatsen Aantal terreinen Aantal standplaatsen

Antwerpen 11 169 1 17

Oost-Vlaanderen 5 75 1 25

Limburg 10 189 0 0

Vlaams-Brabant 4 53 2 25

West-Vlaanderen 0 0 1 20

Totaal 30 486 5 87

 

2. Vanaf 12 mei 2000 zijn er 3 residentiële woonwagenterreinen en 5 doortrekkersterreinen bijgekomen.

Binnen de oude regelgeving wordt door het agentschap Binnenlands Bestuur nog één dossier behandeld voor het

nieuwe doortrekkersterrein te Asse.

 

3. Naast het al vermelde doortrekkersterrein te Asse zijn er momenteel nog twee woonwagenterrein-projecten (te Bilzen

en te Maaseik) in uitvoering.

 

4. Met de woonwagenterreinprojecten in Bilzen en Maaseik komen er respectievelijk 7 en 15 residentiële standplaatsen

bij. Het doortrekkersterrein te Asse biedt 10 standplaatsen.

5. Sedert 1 januari 2016 worden de subsidieaanvragen behandeld door het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Er werd één dossier ingediend door de gemeente Diest voor de verwerving en uitrusting van een residentieel

woonwagenterrein met 15 standplaatsen.

Dit dossier is momenteel in behandeling.

 

6. Onder coördinatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en in samenwerking met het Agentschap voor

Integratie en Inburgering werkt het Agentschap Wonen Vlaanderen mee aan een integraal plan voor

woonwagenbewoners waar het woonbeleid een deelaspect van uitmaakt.

In de afgelopen maanden is in eerste instantie aandacht gegaan naar de implementatie van de nieuwe regelgeving.

reacties altijd welkom

vzw Mensen van de Weg

Lisseweegse Steenweg 73/6

8380 Zwankendamme

Rekeningnummer:

BE80 7755 9923 2877

Werkgebied:

Oost- en West-Vlaanderen

Pierre Deleu: 0499/71 58 12

pierre.deleu@telenet.be

Rita Janssens: 0475/81 47 77

ritajanssens@proximus.be

Andere provincies:

Voyageurs gaandeweg Limburg vzw

Werkgebied: Limburg

Beirinckx Remi, 

Lieve Vrouwestraat 45

3600 Genk          

089/38 02 42  

0477/55 25 93

remi.beirinckx@euphonynet.be

Medewerkers :

Vandebroek Peter

Gebannegroezestraat 51 

3500 Hasselt 

0497/44 04 56 

vandebroekpeter@telenet.be

Bolinius Monica 

Kattendansstraat 79 

3500 Hasselt 

011/27 42 33

monica.bolinius@pandora.be

Werkgebied: Antwerpen en

Vlaams-Brabant

Erik Schaefer

Abdijstraat 1

3271 Averbode

013/78 04 40   

p.vanherck@abdijaverbode.be

Keree Amende vzw

Werkgebied: Antwerpen

(Roms - Roma)

Léon en Elisa Tambour,

Pallieterstraat 9,

2070 Merksem

03/645 25 79  

leon.tambour@skynet.be